Tuyển dụng

Tuyển dụng

Tuyển dụng

Tuyển dụng
Tuyển kế toán nội bộ và nhân viên văn phòng năm 2022

Tuyển kế toán nội bộ và nhân viên văn phòng năm 2022

*Yêu cầu chung nhận, sắp xếp, kiểm tra chứng từ hóa đơn kế toán. - Lưu giữ các hóa đơn chứng từ - Cập nhật và hạch toán các hóa đơn và chứng từ; - Kiểm tra theo dõi công nợ khách hàng - Chấm công và tính lương nhân viên; - Có tinh...

Đăng ký nhận khuyến mãi

Nhập email của bạn để chúng tôi liên hệ với bạn

Zalo
favebook